اپتومتری

بینایی سنجی یا اپتومتری (به انگلیسی: optometry)

 سازمان بهداشت جهانی اپتومتریست ها را مراقبين اولیه سلامت چشم میداند ، بدین معنی که یک بیمار چشم در آغاز باید توسط یک بینایی سنج (اپتومتریست) معاینه شود تا اگر دچار عیوب انکساری ، اختلالات دید دو چشمی ، انحرافات عضلانی انکسار چشم و مواردی از این قبیل بود توسط اپتومتریست درمان گردد و در غیر این صورت به چشم پزشک ارجاع داده شود .


اپتومتریست نفیسه شیرزاد

 شماره نظام پزشکی : ب – ۱۵۲۱

 تعیین و تجویز نمره عینک و لنز

 بررسی نارسایی های بینایی بزرگسالان و کودکان برای رفع عیوب انکساری

 انجام تستهای غربالگری برای اندازه گیری کم بینایی و تنبلی چشم

 درمان تنبلی چشم در کودکان