چشم پزشکی

چشم پزشکی (به انگلیسی: Ophthalmology) شاخه ای از پزشکی است که با آناتومی، فیزیولوژی و بیماریهای چشم، پلک و مجرای اشکی سر و کار دارد. یک متخصص چشم در تشخیص و درمان بیماریهای طبی و جراحی چشم انسان مهارت دارد. چشم انسان می تواند دچار حوادث و بیماریهای مختلف گردد مانند عفونت میکروبی چشم، آب سیاه، آب مروارید، گل مژه، دکولمان شبکیه و ... از آنجا که چشم پزشکان بر روی چشم جراحی هم انجام می دهند این تخصص، تخصصی جراحی و طبی است.
جراح و متخصص چشم و بیماریهای چشمی

 جراحی آب مروارید به روش فیکو ( بدون بخيه )

 جراحی ناخنک ، عمل لیزیک و لازک PRK

 جراحی شالازیون پروبینگ مجاری اشک کودکان

( رفع انسداد مادرزادی )